Fusion Proteins
 

beta actin fusion protein
Ag27042
Synonyms: PS1TP5BP1
Tag: 6*His
 

beta actin fusion protein
Ag14521
Synonyms: PS1TP5BP1
Tag: GST

Back
to top